Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie

ul. Kolejowa 1

72-510 Wolin

Telefon / Fax

+48 91 32 61 490

E-mail

poradnia.wolin@idsl.pl

Strona WWW

www.pppwolin.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach: od 07.00 do 15.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką oświatową podlegającą merytorycznie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Organem prowadzącym Poradni jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne

Numer NIP

855-108-10-33

numer REGON

810487216