Dyrektor

mgr Krystyna Wadecka

Psycholog

mgr Monika Maliszewska - Fajfer

Pedagog

mgr Elżbieta Mikołajczyk

Pedagog

mgr Iwona Stolarczyk

Logopeda

mgr Hanna Zasadzka